logo

Proclaimer

Het Arbeidsmarktplatform PO doet zijn best om alle informatie op de Ruimbaanvoorpo.nl actueel te houden en streeft ernaar om alle informatie op deze site goed en foutloos aan te bieden. Mocht je toch typefouten, dode links of foutieve informatie tegenkomen, laat het ons dan weten via info@ruimbaanvoorpo.nl

Privacy

Het Arbeidsmarktplatform PO gebruikt slechts persoonsgegevens die je zelf hebt achtergelaten en alleen voor het doel waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Externe links

Op veel plaatsen maken we verwijzingen naar externe websites. Het Arbeidsmarktplatform PO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Cookies

Op deze website worden alleen cookies gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.

Copyright

Het Arbeidsmarktplatform PO biedt de informatie op Ruimbaanvoorpo.nl aan onder Creative Commons zero verklaring (CC0), tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voor foto’s is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming vooraf een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Het Arbeidsmarktplatform PO stelt het wel op prijs dat bij hergebruik ‘Ruim baan voor PO’, bij voorkeur met websitelink, wordt vermeld. Bij het citeren van de inhoud mag echter niet de indruk worden gewekt dat het Arbeidsmarktplatform PO zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht.

Bezoekadres

Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres

Postbus 556
2501 CN Den Haag

T (070) 376 57 70
info@ruimbaanvoorpo.nl