logo

Over Ruim baan voor PO

Ruim baan voor PO is het online platform voor iedereen met interesse in werken in het primair onderwijs. Met praktische informatie en verhalen uit het veld willen we leraren en mensen die leraar willen worden inspireren om stappen te zetten in of naar het primair onderwijs.

Ruim baan voor PO is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum voor arbeidszaken in het primair onderwijs, Het Arbeidsmarktplatform PO is het platform van de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties: PO-raad, Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Ruim baan voor PO wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs.

Ruim Baan voor PO bestaat uit:

  • een website met artikelen over werken in het primair onderwijs;
  • een Facebook Communitypagina.

Ruim baan voor PO is er niet alleen voor leraren en leraren-in-spé, maar helpt ook scholen en schoolbesturen in het bekend worden van hun school en hun vacatures onder een nieuwe doelgroep. Bijvoorbeeld voor zij-instromers of pabo-afgestudeerden die nog niet in het primair onderwijs aan de slag zijn.

Bezoekadres

Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres

Postbus 556
2501 CN Den Haag

T (070) 376 57 70
info@ruimbaanvoorpo.nl